Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Főoldal Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Önéletrajz Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Szakterület, adatvédelem Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Adatvédelem Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Gyakran ismétlődő kérdések Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Elérhetőségek

Dr. Freidler Gábor
ügyvéd

Az Államigazgatási Főiskolán jeles eredménnyel igazgatásszervezői, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán summa cum laude minősítéssel jogász végzettséget szereztem. 1998 és 2008 között az Adatvédelmi Biztos Irodájának voltam munkatársa, 2003 és 2008 között az Adatvédelmi Főosztály vezetőjeként. Közben több alkalommal dolgoztam nemzetközi szervezeteknek (Európa Tanács, Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban. Angolul folyékonyan kommunikálok.

A Freidler Ügyvédi Irodát 2009-ben alapítottam.

Dr. Freidler Gábor, ügyvéd, adatvédelem

Szakmai tapasztalatomból adódóan elsődleges szakterületem a személyes adatok védelméhez való jog; az adatvédelem, adatkezelés kérdéskörén túl a titokvédelem (különös tekintettel a gazdasági társaságok üzleti titkainak védelmére), a közérdekű adatok nyilvánossága, az elektronikus kereskedelem kérdéseivel foglalkoztam mélyrehatóan. Irodánk ezen túlmenően a polgári jog területén nyújt szolgáltatásokat ügyfelei részére, a társasági jog, munkajog, ingatlanjog, elektronikus kereskedelmi jog területén is. Ellátjuk gazdasági társaságok teljes körű képviseletét is.

Eddigi munkám során a hangsúly mindig a gyakorlati kérdéseken volt, de sikerült jelentős előadói, oktatói tapasztatra is szert tennem: számos alkalommal tartottam előadást különböző - hazai és nemzetközi - konferenciákon, illetve vezettem képzéseket. 2004-től kezdődően rendszeresen oktattam adatvédelmi felelősöket mind az állami, mind az üzleti szektor képviselőinek.

Több publikációm jelent meg, ezek közül a legfontosabbak:
1. Hogyan védjük érzékeny adatainkat?, Ügyvédek Lapja, 2007. december, PanPress Bt.
2. "Nem szívbajosak a cégek az adósságok behajtásakor", Menedzsment Fórum on-line újság, www.mfor.hu, "Vállalatvezetés" rovat, 2008. április 21.
3. A személyes adatok védelme és kezelése a munkaviszonyban, Személyügyi ABC, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., 2008.
4. Az "Ellenőrzési feladatok az ügyvezetésben" című on-line kiadványban összesen 16 cikk az adatvédelem, titokvédelem területéről (www.ellenorzes.hu, kiadó: Verlag Dashofer)
5. Az adatvédelem alapjai, A személyes adatok védelméhez való jog szabályozása, Az adatkezelés gyakorlati kérdései; In: Az Informatikai jog nagy kézikönyve, Complex Kiadó Kft., Budapest, 2009.
6. Adatkezelés a munkaviszonyban; Bankok, hitelintézetek adatkezelései; Biztosítók adatkezelései; Direkt marketing célú adatkezelések; In: Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012