Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Főoldal Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Önéletrajz Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Szakterület, adatvédelem Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Adatvédelem Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Gyakran ismétlődő kérdések Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Elérhetőségek

Dr. Freidler Gábor
ügyvéd

Az "adatvédelem" nem új jogterület, ugyanakkor nagyon gyorsan változik: a nyilvántartási rendszerek bővülnek, folyamatosan jelennek meg új adatkezelési célok, módszerek, technológiák. Az adatvédelem egy gazdálkodó szervezetnél számos ponton jelen van: adatkezeléssel jár a munkaerő kiválasztása, ellenőrzése, a vagyonvédelem, az ügyfelek gyűjtése, értékelése, követelések kezelése, a hitelezési kockázat értékelése. Adatvédelmi szempontból kérdés az, hogy mit lehet vizsgálni (milyen területekre vonatkozóan milyen adatokat, információkat lehet gyűjteni), hogyan (milyen eszközök, módszerek alkalmazhatók, milyen módón kell együttműködni az érintettel), és meddig lehet "elmenni" (hol van az a pont, akár a gyűjtött információkat, akár az alkalmazott módszereket tekintve, amelyen túllépve jogellenessé válik az adatgyűjtés). A feltett kérdésekre a vonatkozó jogszabályok ritkán adnak egyértelmű választ.

 
 
 
Dr. Freidler Gábor, ügyvéd, adatvédelem

Amennyiben valamely szervezet adatkezelése - akár csak egyes elemek tekintetében is - jogellenes, szigorú jogkövetkezményekkel lehet számolni. Leggyakrabban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jár el (és szab ki súlyos, akár húszmillió forintos bírságot). Ezen túlmenően a jogellenes adatkezelésnek polgári jogi, sőt büntetőjogi következményei is lehetnek, emellett szólni kell az egyes szektorok speciális felügyelő hatóságairól (pl. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Magyar Energia Hivatal, Nemzeti Hírközlési Hatóság, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság). Nem jogi jellegű, de említésre méltó következmény a reputációs kockázat: egy olyan szervezet esetében, amelynek eredményessége az ügyfelek bizalmától is függ, komoly károkat okozhat, ha nyilvánosságra kerül a jogellenes adatkezelés ténye.

Az adatvédelemre a szigorú szabályozás miatt az adatkezelők nagy része úgy tekint, mint a hatékony működés gátjára. Ez azonban nem feltétlenül van így. Az adatkezelési célok nagy része elérhető a szabályok betartása, az érintettek jogainak érvényesítése mellett is, a jó megoldás azonban ritkán egyértelmű, ezért célszerű szakemberhez fordulni: az adatvédelem tipikusan olyan terület, ahol megtérülhet ez a befektetés, hiszen ezáltal biztosítható az, hogy a jogi szabályozás miatt ne kelljen lemondani az adatkezelést is igénylő célokról.

Az adatvédelmi jog irodánk elsődleges szakterülete. Vállaljuk cégek, közintézmények, és általában: adatkezelők képviseletét, eseti vagy folyamatos tanácsadást. Nagyobb adatkezelők számára teljes körű, minden részletre kiterjedő adatvédelmi auditot végzünk, annak érdekében, hogy a jogszabályoknak való megfelelés biztosított legyen, és az adatkezelés mögött álló célok kompromisszumok nélkül érvényesüljenek. A teljesség igénye nélkül néhány terület, ahol segítségére lehetünk: - Munkaügyi adatkezelések: munkaerő kiválasztása, minősítése, ellenőrzése,
- Kamerarendszerek, Internet, e-mail használat ellenőrzése,
- Marketing célú adatbázisok építése, átvétele, összekapcsolása,
- Követelések kezelése, hitelezési kockázat értékelése,
- Elektronikus hírközléssel kapcsolatos adatvédelmi kérdések,
- Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók adatkezelései,
- Weboldalak működtetésével kapcsolatos adatvédelmi kérdések,
- Elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos adatvédelmi kérdések,
- Adatkezelési, adatvédelmi szabályzatok, tájékoztatók, nyilatkozatok.

A fentieken túlmenően folyamatos megbízás keretein belül vállaljuk az adatvédelmi felelősi poszt betöltését: a külső megbízott sokszor célszerűbb és gazdaságosabb, mint főállású felelős foglalkoztatása.